preloader

Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane na stronie hotres.pl zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. Oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
Korzystanie ze strony hotres.pl nie jest obowiązkowe a udostępnienie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne.
W celu skorzystania z usługi Newsletter oraz Formularza kontaktowego konieczne jest podanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej (e-mail).
W celu ułatwienia obsługi usługi rekrutacyjnej: Zakładka Kariera konieczne jest podanie innych dodatkowych danych osobowych (Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), których przekazanie jest niezbędne do skorzystania z możliwości wysłania swojej aplikacji przy wykorzystaniu strony internetowej.

W celu skorzystania z usług udostępnionych na stronie Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których nie jest możliwe wcześniejsze wyrażenie zgody ze względu na dane okoliczności, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne ustawowo.

Dane osobowe Użytkowników strony www.pmpgroup.com przetwarzane są także na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Przekazywane informacje są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane są przez PMPoland S.A. wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.