preloader

Dofinansowania dla branży HoReCa

Jesteś właścicielem hotelu, bądź obiektu noclegowego ?

Możesz ubiegać się o nawet 540 tysięcy zł dotacji w najnowszym projekcie Unii Europejskiej na 2024. Niedługo ruszy nabór wniosków do dofinansowania dla branży hotelarskiej. Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. W ramach dofinansowania możesz nabyć system rezerwacji Hotres wraz z ChannelManagerem, i to na lata.

Do kogo kierowany jest program dotacji HoReCa 2024 ?

Dotacja ta przyznawana jest na rozszerzenie lub zmianę profilu działalności podmiotów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19. Pandemia stała się udręką dla hotelarzy, restauratorów oraz właścicieli obiektów noclegowych. Zmiany w przepisach, ograniczenia podróży i nowe wymogi sanitarne spowodowały, że wiele przedsiębiorstw doświadczyło spadku przychodów, a niektóre zmuszone były zawiesić swoją działalność. Dotacje unijne dla branży hotelarskiej w 2024 roku dają nowe możliwości dla przedsiębiorstw, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii.

Program dotacji skierowany jest do przedsiębiorców z sektora hotelarskiego (hotele, pensjonaty, agroturystyki, apartamenty na wynajem) oraz gastronomicznego (restauracje, obiekty oferujące wyżywienie), którzy odnotowali spadek przychodów w wysokości co najmniej 20 % w roku 2021 w stosunku do roku 2020, lub w roku 2020 w porównaniu do 2019 dla całej firmy. Dzięki finansowemu wsparciu z UE obiekty te mogą dostosować swoje usługi do zmieniających się trendów branżowych, zapewniając sobie tym samym stabilność, wzrost i rozwój.

Tegoroczne dotacje unijne obejmują również agroturystyki. Mogą one uzyskać dofinansowanie na wyposażenie pokoi, kuchni, wymianę sposobu ogrzewania, sprzęt dla gości (na przykład kajaki, rowery wodne, rowery elektryczne) czy też program do zarządzania rezerwacjami (na przykład Hotres). Dotacja z UE pozwoli na unowocześnienie agroturystyki i zwiększenie jej atrakcyjności.

Na co można otrzymać dotację dla branży hotelowej ?

Dofinansowanie przeznaczone jest głównie na rozbudowę bazy, zieloną transformację oraz zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych.

Dotyczy to między innymi dotacji na:
 • wielokanałowy system rezerwacji, taki jak Hotres, umożliwiający zarządzanie obiektem również poprzez aplikację mobilną, wraz z ChannelManagerem,
 • urządzenia pozwalające na wprowadzenie nowych produktów lub usług,
 • inwestycje w bazę usługową bądź produkcyjną,
 • zakup kampera,
 • zakup Food Tracka,
 • zakup instalacji odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, pompy ciepła),
 • zakup sprzętu gastronomicznego,
 • zakup systemów informatycznych i cyfrowych,
 • wykonanie strony internetowej z systemem rezerwacji (na przykład w Hotres),
 • wydatki budowlane z preferowanym pozwoleniem na budowę,
 • wyposażenie siłowni, stref fitness, SPA,
 • stacja ładowania pojazdów elektrycznych,
 • zakup rowerów elektrycznych do wypożyczalni,
 • zewnętrzne hale namiotowe.

Jaką kwotę dofinansowania można uzyskać?

Minimalna kwota dotacji to 50 tysięcy złotych. Maksymalnie 540 tysięcy złotych. Finansowanie obejmuje aż do 90% kosztów kwalifikowanych projektu. Uczestnicy programu mogą otrzymać część środków finansowych w formie zaliczki, przed realizacją projektu. Planowana inwestycja musi się zakończyć się wraz z końcem stycznia 2026 roku.

Jednym z celów przyznania dotacji jest możliwość wykorzystania środków na zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych w celu poprawy jakości usług i rozszerzenia zasięgu rynkowego, na przykład zakup systemu rezerwacji online Hotres. Automatyzacja procesów rezerwacji, zarządzania pokojami czy cenami pozwala na lepsze zarządzanie hotelem. To z kolei zwiększa zadowolenie klientów i wpływa na wzrost przychodów.

Autor : Karina Moneta