preloader

Airbnb wspiera gospodarzy nieruchomości

250 mln dolarów na pokrycie strat z powodu COVID-19

Airbnb postanowiła wesprzeć gospodarzy nieruchomości. Otrzymają oni łącznie 250 mln dolarów rekompensat na pokrycie kosztów za odwołane rezerwacje, spowodowane koronawirusem. Utworzono również specjalny fundusz pomocowy, który wypłaci 10 mln dolarów właścicielom domów, którzy posiadają status Supehost’a.

Airbnb chce w ten sposób wesprzeć właścicieli lokali, którzy stracili dochody z racji masowych anulowań rezerwacji. Co to oznacza? W praktyce oznacza to, że jeśli klient z powodu C-19 zmuszony będzie odwołać pobyt, który był zaplanowany w okresie między 14 marca a 31 maja, Airbnb wypłaci wynajmującemu 25% kosztów odwołania rezerwacji.

Pomoc finansowa będzie przysługiwała jedynie tym gospodarzom, którzy zwrócą pieniądze swoim klientom. Airbnb dopuszcza również inne sposoby rozliczeń za niewykorzystane rezerwacje, jak np. jej przeniesienie na inny termin - nie będą one jednak upoważniały do otrzymania finansowej pomocy.

Airbnb pracuje nad kolejnymi projektami oraz narzędziami, które mają pomóc gospodarzom przetrwać kryzys związany z koronawirusem.

Więcej szczegółów związanych z rekompensatą znajdziecie pod tym adresem: Airbnb - Rekompensaty

HOTRES Team