preloader

Airbnb wprowadza zmiany w iCal

Z dniem 1 grudnia 2019 Airbnb poważnie uszczupliło połączenie iCal


Aby wzmocnić bezpieczeństwo i prywatność danych o gościach Airbnb nie przesyła już informacji dotyczących rezerwacji za pośrednictwem iCal. 

Co się zmieniło po stronie Airbnb?

• dla rezerwacji wyświetlane są tylko 4 ostatnie cyfry numeru telefonu gościa, wraz z linkiem do strony ze szczegółami rezerwacji,
• synchronizacja kalendarza spowoduje wyeksportowanie informacji o kalendarzu tylko dla przyszłych dat
• nazwa gościa i kod rezerwacji zostały usunięte z tytułów wydarzeń

Jeżeli zadajesz sobie teraz pytanie - "jakie są moje opcje?" - mówiąc wprost, masz w tym momencie dwie opcje do rozważenia:

Opcja nr1
Przejdź na szybsze, bardziej niezawodne i bezpieczne połączenie API za pomocą Channel Managera

Opcja nr2
Pozostań przy połączeniu iCal, które nie wyświetli informacji o gościu w rezerwacji

Do sprawnego i szybkiego zarządzania serwisem może wam posłużyć nasz Hotres Channel Manager, który posiada dwukierunkową oraz certyfikowaną integrację z kanałem Airbnb!

Wszystkich zainteresowanych połączeniem zapraszamy do kontaktu:
marketing@hotres.pl lub formularz zgłoszeniowy